Η πορεία υλοποίησης του Μουσείου Ολοκαυτώματος στο επίκεντρο συνάντησης στην Περιφέρεια Κ.Μ.