Η «Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη με την Κατερίνα Διδασκάλου