Εγγραφές στα διαδικτυακά σεμινάρια θεάτρου του Δήμου Θεσσαλονίκης