Μέσω της TV100 οι διαλέξεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Δήμου Θεσσαλονίκης