Στ. Καλαφάτης: Για τα έργα της Θεσσαλονίκης το νερό μπήκε στ’ αυλάκι …