Τα νέα μέτρα στήριξης για κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, που ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας