Παράδοση οχημάτων και εξοπλισμού για το δίκτυο εθελοντών στο δήμο Θέρμης