Η Περιφέρεια Κ.Μ. εξοπλίζει με σύγχρονα μηχανήματα το νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»