Σε ποια σημεία της Κ. Μακεδονίας χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες