Αρχίζουν οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου του πρώην 16ου δημοτικού σχολείου