Ένας χρόνος πανδημίας στην Ελλάδα σε 8 λεπτά, από την ΕΡΤ