Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα Για την Εστίαση, Κυριακή 28 Φεβρουαρίου