Ανελκυστήρες για άτομα με αναπηρίες σε σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης