Νέα εικαστική αντίληψη για τα δημοσία σχολεία του δήμου Θέρμης