Νικήτρια σε διαγωνισμό φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας