Κλειστά όλα τα σχολεία της Ελλάδας – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα