Δήλωση του Πρύτανη ΑΠΘ Καθηγητή Νικόλαου Παπαϊωάννου