Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης