Καθαρισμός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά