Διαλογικοί πράκτορες στην οθόνη των υπολογιστών που καθοδηγούν τους μαθητές αποτελούν το καινοτόμο εργαλείο που αναπτύχθηκε στο ΑΠΘ