Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην “Ώρα της Γης”