Καλλιτεχνικές δράσεις από τους σπουδαστές δραματικών σχολών, στο Λευκό Πύργο