Διευρύνεται το ωράριο των δημοτικών ταμείων Θεσσαλονίκης