Σε χρήση οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης