Νέος τρόπος εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ του δήμου Θέρμης