Η Περιφέρεια Κ.Μ. αναβαθμίζει ενεργειακά το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης