Θ. Καράογλου από το Δήμο Δέλτα: “Κανείς δεν θέλει να κρατά κλειστή την οικονομία”