Η διαδικτυακή εμπειρία της Σκηνής – Ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση