Εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Περιφέρεια