Η πολιτική και συνταγματική κληρονομιά της επανάστασης του 1821, σε συνέδριο του ΑΠΘ