Επεισόδια στη λήξη της φοιτητικής πορείας, στη Θεσσαλονίκη