Πρώτη παρατήρηση του αστεροειδή Απόφη μέσω αστρικών αποκρύψεων