Συμμετοχή του MOMus-Πειραματικού Κέντρου Τεχνών στο πρόγραμμα PiXii Co-Creation