Συνάντηση Δημάρχου Καλαμαριάς με αριστούχους μαθητές