Στήριξη Αθηνάς Αηδονά στο έργο του Σωματείου “Μονοπάτια και Στόχοι”