Αυτά είναι τα έκτακτα μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων για το Πάσχα