Τι θα ισχύσει για τις λειτουργίες του Πάσχα στις εκκλησίες και για τις μετακινήσεις