2ο Φεστιβάλ Καλοκαιριού Θεσσαλονίκης – Ανοικτή Πρόσκληση σε καλλιτέχνες