Επίσκεψη Σταύρου Καλαφάτη σε επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη