Νέα δράση δενδροφύτευσης από το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης