Εγκρίθηκε η απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στη Βενιζέλου