Άνω Πόλη: Επιχείρηση καθαρισμού από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε απόκρημνο σημείο