Εκδήλωση της «Αντιγόνης» για την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης