Εκλογή νέου προέδρου στο Δημοτικό  Συμβούλιο Καλαμαριάς