Επίσκεψη Καράογλου στη Δημοτική Ενότητα Εγνατίας του Δήμου Βόλβης