Νέα δενδροφύτευση στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης