Επιτρέπονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις από την Παρασκευή – Τέρμα τα SMS