Οι αλλαγές στα εργασιακά παρουσιάστηκαν από τον Κωστή Χατζηδάκη