Στο πλευρό των εργαζομένων με οχτάμηνα ο Δήμαρχος Καλαμαριάς