10ο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ